Basisprincipes - Soorten ondergronden

Strijkvloeren (chapes)

Chapes of strijkvloeren worden het meest gebruikt in de hedendaagse woningen en kunnen uit twee verschillende soorten materialen gemaakt zijn, nl cementgebonden of anhydrietgebonden.

Op deze ondervloeren kan men een parketvloer lijmen (al dan niet met een onderparket), zwevend plaatsen, of als de dikte het toelaat kan met door middel van een balkenlaag er een parket op nagelen. Meest toegepast is de verlijming van massieve parket of de zwevende plaatsing van legklaar parket.

Chapes onder dewelke de uitvullingslaag van de leidingen bestaat uit PUR (gespoten droge vloerisolatie) zijn in de praktijk het snelste droog en leveren de klant een niet te onderschatten voordeel op gezien deze vloerisoltie energiebesparend werkt.

Hoewel de meeste chapes een tijdje (2 tot 4 maand) na de plaatsing moeten drogen voordat het parket kan geplaatst worden, bestaat er ook sneldrogende chape die na 3 tot 8 dagen droog is. Deze is evenwel duurder dan een gewone chape. De droging van een gewone chape kan tevens versneld worden door het gebruik van bouwdrogers.

Om te weten hoe lang uw chape dient te drogen, wordt soms de volgende vuistregel toegepast: per cm dikte van de chape, dient men op 1 à 2 weken droogtijd te rekenen afhankelijk van de produkten, de verwarming en de verluchting.

Het is mogelijk mits toevoeging van bepaalde drogingsprodukten gecombineerd met het gebruik van bouwdrogers en verwarming naar ongeveer 1/3 van een normale droogtijd en zelfs sneller te evolueren.

Het is een bijzonder groot voordeel indien de vewarming in de woning reeds werkt, vooraleer de parket wordt geplaatst. Dit levert de klant een belangrijke tijdswinst op.

Betonvloeren

De betonvloer is de bodemplaat van uw woning welke in de meeste gevallen niet egaal is geplaatst. Men kan hierop niet rechtstreeks een parket plaatsen. Men moet meestal bovenop deze betonvloer een chape of een balkenlaag gaan plaatsen, waarop de parketvloer dan wordt bevestigd.

Bestaande stenen vloer

Bij renovatie van een bestaande woning kan men in sommige gevallen het parket op een bestaande betegeling plaatsen. Uiteraard moet men hier altijd rekening houden met de droogte, egaalheid en hechtingskracht van deze ondervloer.
Voor renovatie van deze vloer kunnen er verschillende werken gebeuren die de plaatsing van een parket mogelijk maken. Gezien de diversiteit van producten en moeilijkheidsgraad van deze materie verlenen wij u graag een vakkundige opinie hieromtrent.

Balken structuur

Indien de ondervloer bestaat uit een balkenlaag kan hierop enkel een dragende parket geplaatst worden. Hiervoor moet de dikte van het parket of plankenvloer minimaal 20 mm hout zijn, en minimaal 2 zijden maar best 4 zijdig tand en groef met elkaar verbonden worden. Deze kan opgebouwd zijn uit

  • één massief deel,
  • uit verschillende lagen zoals een plaat (e.g. een OSB plaat) met daarop een parketvloer,
  • uit een samengesteld parket van minimum 20mm.