Onderhoudsvoorschriften - Vloerverwarming

Indien de parketvloer geplaatst wordt op een vloerverwarming, dan zal aan de vochtigheid van het hout speciale aandacht besteed worden.

In eerste instantie dient er bij vloerverwarming gekozen te worden voor een stabiele houtsoort met geringe tot matige werking. Daarnaast kunnen nog een aantal andere voorzorgen genomen worden om de stabiliteit van de parketbekleding te waarborgen:

  • De afmetingen van de parketvloer beperken: in de breedterichting van het hout moet de totale afmeting beperkt worden tot 5 6 meter. Bij grotere breedte moeten in het vloeroppervlak scheidingsvoegen voorzien worden.
  • Zo weinig mogelijk gebruik maken van strokenparket.
  • Te grote schommelingen van het binnenklimaat (relatieve vochtigheid en temperatuur van de binnenlucht) zoveel mogelijk vermijden. Alsook het risico op accidentele bevochtiging van de parketvloer moet vermeden worden.
  • Het gebruik van brede planken (e.g. meer dan 10 cm), of van parketstroken waarvan de dikte/breedte verhouding groter is dan 1/8, moet vermeden worden wanneer men het ontstaan van fijne spleetjes tussen de planken en het schotelen van de planken wenst te beperken.