Parket & Plankvloeren - Wanneer kan een parketvloer geplaatst worden?

Teneinde te verzekeren dat omgevingsfactoren geen invloed hebben op uw parketvloer, dienen er een aantal richtlijnen gevolgd te worden voor, tijdens en na de plaatsing:

 • Voldoende wachttijd na de “natte werken” in een woning:
  • Alle tegelwerken (vloeren, tegels in badkamer, enz…) moeten beëindigd zijn.
  • Het plakwerk moet droog zijn.
  • Er mag net voor en tijdens de plaatsing geen belangrijke bevochtiging van de ruimte plaatsvinden.
 • De ruimtes moeten winddicht zijn (alle ramen en buitendeuren dienen geplaatst te zijn).
 • Alle waterinstallaties (CV en sanitair) moeten gecontroleerd zijn op lekken, of moeten in werking zijn.
 • In de kamers moet er een temperatuur van min. 15°C en max 25°C heersen.
 • De relatieve luchtvochtigheidsgraad moet tussen 40 en 60% RV liggen.
 • Het is raadzaam ervoor te zorgen dat alle ruwe werken (ruwbouwwerk, sanitaire en CV installaties, keukens, deuren, plafondwerken,trappen enz…) reeds zijn uitgevoerd.
 • Het hout kan geconditioneerd worden in periodes van grote onstabiliteit van de omgeving (vb in het putje van de winter) - voor conditionering van het hout dient de ruimte aan de hierboven vermelde voorwaarden te voldoen.
 • Indien het hout verpakt was tijdens transport en opslag van de partij, en het hout is op de juiste vochtigheidsgraad gebracht dan wacht men best voor ontpakken van de partij tot bij de plaatsing.
 • Indien het hout niet verpakt was tijdens transport en opslag dan laat men best het hout conditioneren. Hiervoor moet de ruimte voldoen aan een “normaal binnenklimaat” dit is tss 40 tot 60% RV en 15-25°C.
 • De verwarmingsinstallatie moet minstens 3 weken gewerkt hebben op volle bedrijf voor men met de plaatsing begint.