Parket & Plankvloeren - Hoe parket te kiezen?

De drie parameters waar men rekening meet dient te houden zijn:

  • Het estetisch aspect,
  • De slijtweerstand,
  • Mogelijke bewegingen in het hout

Het esthetisch aspect

Kleur

Er zijn ontelbare kleuren beschikbaar die harmoniëren met om het even welke type binnenhuisarchitectuur of –decoratie. Combinaties zijn mogelijk en laten elkeen toe zijn verbeelding de vrije loop te laten.Het is mogelijk zelfs belangrijke verschillen te ontdekken in één enkele soort! Men mag daarbij zeker niet uit het oog verliezen dat elke boom verschillend is.

De kleur kan in de loop der jaren veranderen. Een synthetische vernis kan, bijvoorbeeld, vergelen door ultraviolette straling. Een teakhouten terras kan vergrijzen. Houtsoorten zoals padouk of wengé veranderen lichtjes van kleur binnen.

Uitzicht

De korrel, de draad, de tekening en de textuur van hout wordt gekozen afhankelijk van de smaak van iedereen.

Het zaagtype speelt ook een rol. Kwartierhout heeft een neutralere en soberder tekening, maar is ook duurder dan doshout.

De “keuze” is gebaseerd op de kwasten, de kleur en de textuur. Een eerstekeus parket kan drie zaagtypes verenigen (kwartier, vals kwartier, en dos). De eerstekeus bevat geen abnormale kleurverschillen en niet meer dan één kwast van minder dan 3 mm per vierkante meter.

De tweedekeus aanvaardt gezonde en aangesloten kwasten, aders en vlekken. Deze ”gebreken” doen niets af aan de duurzaamheid van de bewerkte houten vloer.

Omschrijvingen zoals rustiek, derdekeus of landelijk duiden aan dat de selectie meer verschillen in uitzicht, kleur, kwasten en onregelmatige draad bevatten.

Technische kenmerken

Slijtweerstand

De intensiteit van het beloop bepaalt het gekozen houttype. De slijtweerstand in een slaapkamer is niet zo belangrijk als in een winkel met veel bezoekers. De weerstand stijgt met de volumieke massa. Daarom kiest men, bijvoorbeeld, voor houtsoorten zoals wengé, afzelia of afromosia in publieke ruimten met veel verkeer. Green, den of berk zijn dan weer voorbehouden voor slaapkamers, livings, ...

Men mag niet vergeten dat zelfs de meest resistente houtsoorten krassen vertonen wanneer ze belopen worden rechtstreeks vanaf de straat of een kiezelpad. Bij druk beloop raden wij massieve planken aan daar deze gemakkelijk herschuurd en herbehandeld kunnen worden om hun mooie uitzicht te herkrijgen. Dt kan verschillende keren herhaald worden, want er wordt telkens slechts enkele tienden millimeters, maximum 1 mm weggehaald.

Bewegingen in het hout

Wanneer de vochtigheidsgraad van de atmosfeer verandert, past het hout zich aan., met als gevolg lichte deformatie. Hout zet uit wanneer het vocht absorbeert en krimpt in het tegengestelde geval. In functie van de seizoenen zal het hout blootstaan aan een vochtigheidsgraad van de ruimte die schommelt tussen de 30% en 60%.

Wij verwijzen hier tevens naar onze Tips & Advies, paragraaf 2 “Werken van het hout”.

Naast de keuze voor houtsoorten met zwakke of middelmatige bewegingen, dienen andere maatregelen genomen te worden ter bescherming van de stabiliteit van de vloerbekleding:

  • Vermijd zoveel mogeliijk belangrijke temperatuurschommelingen binnen (temperatuur en vochtigheid).
  • Probeer risico’s van bevochtiging door water te vermijden.